SOL·LICITUD DEL SEGELL CONSTA

Per poder disposar del segell de qualitat a la construcció CONSTA has de complir amb els següents requisits:

  • Ser una empresa legalment constituïda.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries empresarials i de la Seguretat Social.
  • Tenir contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil.
  • Haver complert un mínim d’un any en l’exercici de la(es) seva(es) activitat(s).
  • Complir amb el Reglament de Consta

DADES DE L'EMPRESA


Empresa: *
Direcció: *
CIF: *
C.P.: *
Representant legal: *
Persona de contacte: *
Telèfon: *
Web:
Fax:
E-mail: *
Logo:
Associació a la que perteneix:
Població:

Activitats per les quals se sol·licita la inscripció al Consta


Adequacions a normatives
Aïllament acústic
Aïllament al foc
Aïllaments tècnics
Amianto
Aplicació de resines impermeabilitzants i revestim
Baixa tensió
Bastides
Canalitzacions de Baixa i Mitja Tensió
Climatización
Cobertes
Col·locadors de parquet
Conservació edificis-enderrocs
Consolidació i prep.terrenys-Construcció completa
Consolidació i rehabilitació d'edificis
Construcció d'estacions de servei
Construcció,repar. i conser. d'edificis i naus ind
Constructor generalista
Disseny d'interiors i decoració
Enderrocs
Enrajoladors.
Estacions Transformadores
Estructura.
Excavacions i moviments de terres
Extracció-ventilació
Fonaments.
Fontaneria
Fusteria d’alumini
Fusters
Guixaires.
Il.luminació
Impermeabilització de formigó
Impermeabilitzacions
Instal.lador generalista
Instal.ladors d'ascensors
Instal·ladors de climatització.
Instal·ladors de domòtica.
Instal·ladors de gas.
Instal·ladors de piscines.
Instal·ladors de telecomunicacions.
Instal·ladors d’aigua.
Instal·ladors d’electricitat.
Instal·ladors d’energia solar.
Istal.lació d'Ascensors
Jardineria.
Manteniment d'edificis
Marbres i pedres
Mobles de Cuines
Morters
Neteja d’obra
Paviments de formigó fratassat imprès
Paviments de resines continus.
PCI
Pintors.
Projecció i execució d'obres
Protecció passiva contra el foc.
Ram de paleteria.
Reformes.
Rehabilitació
Rehabilitació integral d'edificis
Rehabilitacions interiors
Resines i microciments
Restauració de façanes
Segellat
Serralleria
Tancaments
Tancaments i Murs Cortina
Treballs en espais confinats
Treballs en tècniques verticals
Urbanitzacions
xarxes

Certificats de qualitat


Tipus de certificat
Organisme de certificació
Data
Vigència
Certificat d'instal·lador
Desamiantat (RERA)
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001
SGE-21
Altres

Documentació que s'adjunta tal com indica el reglament


Certificat expedit per l'Agència Tributària d'estar al corrent amb el compliment de les seves obligacions tributàries.
Certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrente amb el compliment de les seves obligacions. amb la Seguretat Social
Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil i còpia de l'últim rebut
Documents acreditatius del compliment de deure de disposar d'un servei de prevenció de riscos laborals i d'un servei de vigilància de la salut. Rebut conforme es està al corrent de pagament.
Document acreditatiu dels poders del representant de l'empresa sol·licitant.
Document d'alta en els epígrafs corresponents a la IAE.
Còpia de la targeta del NIF.
Escriptura pública (original o fotocòpia compulsada) de constitució de l'empresa.
Copia de la declaración del IVA.
Còpia del rebut d'abonament de la quota d'inscripció (compte corrent: ES04 3025 0004 3114 3324 9714). Preu Quota única d'inscripció: 220 € per a empreses agremiades i 320 € per a empreses No agremiades.

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. Más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar